Sokrates kimdir?

Sokrates kimdir? Nerede yaşamıştır? Kısaca bilgi veriniz.

Sokrates bir filozoftur. Atinada yaşamıştır ve hayatını orada devem ettirmiştir.r

Sokrates, Yunan bir filozoftur. Sokrates’in savunması çok bilinir. Platon’un hocasıdır.

sokrates eski zamanlarda yaşayan bir filozoftur.atinada doğmuştur ve orada yaşamıştır


Sokrates çok eski bir yunan filozofudur. Atinada doğmuş ve hayatını orada sürdürmüştür. Ayrıca diğer bir filozofun-Platonun hocası olmuştur.

Socrates ya da Sokrates; Eski çağ Yunan filozoflarındandır. M.Ö. 5. asırda yaşamıştır. Bu Atina’lı Filozof için bilgi çok önemlidir. Platon’un hocasıdır, yani Platon Sokrates’ten ders almıştır. Socrates bilgi için; “Hiç kimse bile bile kötülük işleme, kötülük bilginin eksikliğin der ileri gelir.” sözünü söyleyerek, bilgisi eksik olan insanların bilmeden kötülük yaptıkları tezini ortaya atmıştır. Platın; “Sokratesİn Savunması” isimli kitabında Socrates’ten bahsetmiş ve Şehrin Tanrılarına inanmadığı, bu Tanrıların yerine başka Tanrılar koyduğu ve bu şekilde gençleri zehirlediği şeklindeki ithamlarla suçlanıp, idama mahkum edildiğinden bahsetmiştir.

Tarihin önemli filazoflarındandır. Atina’da doğmuş platonun hocasıdır.

Sokrates geçmişte yaşamış bir Antik Yunan filozoftur.

Farabi ibni sina ve ibni rüşt gibi islam filozoflarını etkilemiş bir yunan filozofudur aristonun devamı platonun hocasıdır. yusuf kaplan hocamızın deyimiylede insanlığın başının belasıdır bu görüşün sebebi aklı mutlaklaştırmasından kaynaklanır.