Sokrates'in at ve at sineği benzetmesi neyi anlatır?

Sokrates’in at ve at sineği benzetmesi neyi anlatır? Anlattığı konu hakkındaki görüşleri nelerdir? Açıklayınız.

Sokrates bu benzetmeyi savunması sırasında kullanmıştır.Sanırım şöyle diyordu: ‘‘Ben tanrı tarafından bu devlete gönderilmiş bir at sineğiyim ve bu devlet koca ve hantal cüssesi nedeniyle yavaş haraket eden ve canlanması gereken bir attır.Ben de tanrının bu ata musallat ettiği bir at sineği gibi her yerde her daim sizi uyandırmaya çalışıyorum,ikaz etmeye çalışıyorum veya azarlıyorum.İkna ediyorum hareketlendiriyorum.Tanrı sizi düşünerek benden sonra bir at sineği daha göndermezse kalan ömrünüzü uyuyarak geçirirsiniz.’’.
Toplum içinde bazı insanlar olayların perde arkalarını ve gerçekleri görürler.Bazıları kendilerine misyon edinir ve toplumun aydınlanması için çalışır gerçekleri anlatı olması gerekenleri söyler ve uyarır.Bunlar at sinekleridir:Kabuğuna çekilip çekilip gördüğü gerçekleri söylemeyen korkaklar ise atın üzerine yapışmış olan kenelerdir.

SOKRATES AT DERKEN AT GİBİ KULLANAN İNSAN VEYE İNSAN TOP
LULUĞUNDA BULUNURKEN YAPILAN ŞEYLERE DENMEKTEDİR ANCAK BU ESKİ DÖNEMLERE AİT OLDUĞUNDAN BU ANLAMI ÇOK FAZLA BİLİNMEMEKTEDİR

Sokrates Atina halkını koca ve hantal bir ata benzetirken kendisini çok küçük bir at sineğine benzetir. Ancak at sinekleri uyuyan veya uyumayan atları rahatsız ederler. Özellikle uyuyan atlar bu sinekler yüzünden uyanırlar. Sokrates’te uyuyan biri atı uyandırmakla görevlendirilmiş bir at sineği olarak tanımlar kendini.

Sokrates’in çok bilinen yöntemlerinden biri ironi yöntemidir. Bu yöntem bir şeyi bildiğini sanan birine aslında onu bilmediğini konuşarak gösterme yöntemidir. Sokrates bu şekilde güç sahibi kişilerin dikkatini çekmiştir. Sokrates’in akılcı çıkarımlarından rahatsız olan bu kişiler sonunda onu Allah’a inanmamakla suçlayarak idamını istemişlerdir. Sokrates savunmasında ondan rahatsız olanları ata, kendisini ise bir at sineğine benzetir. Bu şekilde Sokrates gerek yaptığı sorgulamalarla gerekse akıl yürütmeleriyle atları sürekli olarak rahatsız ediyor, ve onların hareket etmesini sağlıyor. Yönetimde eksik ya da hatalı olan kısımların düzeltilmesi için güç sahibi kişileri rahatsız eden, davranışlarıyla onu hareket etmeye zorlayan bir at sineği olarak görmüştür kendisini.