Şose nedir? Nasıl oluşturulur?

Şose nedir?

Kırık taş ve çakılın üzerinden silindir ile geçilerek veya krıık taşların üzerine kum dökülerek yapılan kara yoludur. Zift gibi yapıştırıcı ve birleştirici malzemelerin kullanılmaması onu asfalt yollardan ayırır.

Bir tür yoldur. Küçük taşlardan oluşur.

Tenzih sadece Eşari’ye ait değil, Kur’an’da tarif ve telkin edilen Allah inancının en temel düşüncesi ve bu konuda esasen Maturidilik de farklı bir konumda değildir. Gerçi tam bu yüzden Eşariliği eleştirenler onu Maturidilik karşısına değil Mutezililik karşısına koyarak eleştiriyor. Tenzihi aştığınızda veya bir kenara koyduğunuzda antropomorfik, yani insan biçimci bir Tanrıya ulaşırsınız, ama bu Tanrının size söyleyeceği bir şey yoktur. Bu tanrı her ne söyleyecekse ona siz söyletmiş olacaksınız. Tanrıyı öldürmenin en teknik, en ilahiyatçı yolu bu.

Batı’da Tanrı’yı öldüren insan, onu hayattan iterek, bilimsel argümanlarla var olmadığı iddiasını benimseyerek veya benimseterek yapmadı. Aksine Tanrı’yı kendisine benzeterek, kendi istediği gibi bir Tanrı tasavvurunu üreterek, kendisine seslenecek mutlak Öteki konumuyla değil, ötekiliği giderilmiş bir tanrı kılarak, teşbih ederek, tanrıyı kendi teknik iradesinin bir sonucu kılarak yaptı dönüşecek şekilde yorumlanması İslam’ın bütün mesajının tersyüz edilmesinden başka bir anlam ifade etmiyor.

Maturidiliğin icadını ve inşasını sağlayan ikinci bir motivasyon onu Türklükle, Anadolu İslam’ı ile ilişkilendirilmesinin nispeten daha kolay olması.

Ancak bu noktada hemen belirtmemiz gerekiyor ki, Maturidi’nin Türk kökenli olması onun tarihsel olarak Türklerin itikadını Eşari’den daha fazla belirlemiş olduğu anlamına gelmiyor. Tekrarlayalım ki, Osmanlı medreselerinin neredeyse tamamında,

ŞOSE NEDİR?

![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1620473739-168152-iii.jpg)">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1620473739-168152-iii.jpg)

Şose; bir yoldur. Onu diğer yollardan ayıran özelliği ise zift kullanmadan küçük taş ve çakılların toplanıp bu yol üzerine döküldükten sonra silindir ile üstünden geçilmesidir. Bu taşların üzerine bazen kum da kullanılmaktadır.
Zift ve asfalt yollara nazaran şose yol daha dayanıklıdır.
Yağmur yağdığında toprağın üstünde oluşacak çamurun önüne geçer ve araba geçerken yola saplanmasını engellemektedir. Diğer yolların yapılması pahalıya mâl olurken şase yol yapmak çok daha ekonomiktir.
Daha çok köy ve kasabalarda bu yolu görmek mümkündür.

Şose Fransızcadan dilimize geçen bir sözcüktür. Akademik olarak anlamı genellikle taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçirilerek yapılan bir tür yoldur.