Sözlü türk edebiyatının özellikleri nelerdir?

Sözlü türk edebiyatının özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Türklerin henüz yazıyı kullanmaya başlamadıkları dönemlerde oluşumunu sağladıkları edebi ürünleri sözlü dönem edebi ürünleri olarak neticelendirebiliriz. Sözlü olarak ortaya çıkan edebi metinler; dilden dile ve nesillerce aktarılarak varlığını sürdürüler. Ancak bu aktarım sonsuzluğa kadar sürmez. Kimi eserler zamanla unutlur, kimi eser de bir yazar tarafından yazıya dökülür ölümsüz hale gelir.

Sözlü Türk edebiyatın da destan lar maniler masallar gibi ağızdan ağza dolaşan ve günümüze kadar ulaşmış bir edebi türdür.