Stopaj nedir?

Stopaj nedir?

Gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eden kelimeye stopaj denir.

Stopaj da bir vergi türü olarak nitelendirme durumu vardır. Bir çalışan daha maaşını almadan maaşından vergi kesilmesine stopaj adı verilir.

Stopaj, İngilizce ve Fransızca kelimelerinden türetilmiş, dilimizde ön kesinti anlamını taşıyan bir kelimedir.

Stopaj vergisi daha çok patronları ilgilendiren vergi biçimidir. Gelir gider durumuna göre çalışana verilen maaş dışında bir de devlete ödenen adına stopaj vergisi dedikleri vergi vardır. Devlet vergi almak için buradan da kendine iş çıkartır.

Stopaj genellikle kurumlara uygulanan, kaynakta kesilen vergi anlamına gelir. En kapsamlı haliyle gelir veya kurumlar ödeme esnasında ödeme tutarının bir kısmı korunur, vergi dairesinde iş yapan adına yatırılır.

Stopaj, bir kişi aylık maaşını almadan önce devlet tarafında kesilen vergi ücretine denilmektedir.

Stopaj; kaynakta kesilen vergilerdir genellikle. Örneğin maaş yanda ödeme alır iken özel kişi en az yüzde yirmi gelir vergisi öder brüt gelir üzerinden.

Stopaj vergilerden alınıp devlete ödenen kesintidir.
İşletmeler, emlak ve ticaret gibi gelir gideri olan her sektör gelir vergisi stopajı öder.

Stopaj, vergi ödeme çeşididir. Stopaj aslında bir vergi değildir ama vergi kesme türü olarak kullanılmaktadır. Mesela ben kantin işletiyordum her ayın sonunda vergi ve sigortalarımı öderken aynı zaman da stopaj vergiside ödüyordum 800 tl civarında. Bildiğim kadarıyla eskiden alınmayan bir paraydı son 2 yolda falan alınmaya başlamış. Ne kadar doğru bilmiyorum ama.