Şu destanı hangi uygarlığa aittir? Konusu nedir?

Şu destanı hangi uygarlığa aittir? Konusu nedir?

SAKA MİLLETİNE AİTTİR
Makedonya Kralı Büyük İskender ve Hükümdar Şu arasındaki savaşları ve barışı anlatır
Saka Türklerinin ikinci destanıdır.
Şu destanı Divan-ı Lügatit Türk’ten alınmaktadır.
Destan, M.Ö. 330-327 yıllarında geçen olaylarla alakalıdır.

İslâmiyet’ten önceki döneme ait en eski destanlar Saka Türkleri’ne aittir. Bu destan zinciri içinde Alp Er Tunga ve Şu Destanı parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmut’un Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eserinde yer almaktadır.

Saka Türklerinin Makedonya hükümdarı İskender‘le olan savaşları ve Şu‘nun yiğitliği anlatılır. Destana kahraman olarak adını veren Şu, M.Ö. IV. yüzyılda yaşamış bir Türk hükümdarıdır. Bu destan, Türkler arasında XI. yüzyıla kadar yaşamış ve bu yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından kayda geçirilmiştir.

Şu destanı, MÖ 330-MÖ 327 yıllarındaki olaylarla bağlantılı olan eski bir Türk destanıdır. Bu tarihlerde Makedonyalı İskender, İran’ı ve Türkistan’ı istilâ etmişti. Bu dönemde Saka hükümdarının adı Şu idi. Bu Destanda Türklerin İskender’le mücadeleleri ve geriye çekilmeleri anlatılmaktadır.

Şu Destanı İskit /Saka Türklerine ait bir destandır.Şu destanında Komutan Şu 'nun Makedonyalı İskender’e karşı savaşını ve geri çekilmesini anlatır.