Su kirliliğinin nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Su kirliliğinin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Açıklayınız?

Su kirliliklerine örnek vericek olursak çevremizi kirletmemiz, nükleer fabrikaların sulara bıraktığı atıklar, atmosferdeki kirlilikler örnek verilebilir. Sonuçlarıysa hastalıklar, yavaş biyolojik gelişimler, insan ölümleri örnek verilebilir.


Fabrikadan çıkan pis atıkları suya dökmeleri . Çevre kirliliği , doğal yaşam alanlarını ,Suda yaşıyan canlıların yaşamlarını kısıtlar.


Su kitlesinin kalitesinin kaybolmasına su kirliliği denmektedir. Su kirliliğinin başlıca nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Küresel ısınma,
 • Endüstriyel atıklar,
 • Kanalizasyon ve atık sular,
 • Madencilik faaliyetleri,
 • Hayvansal atıklar,
 • Radyoaktif atıklar,
 • Depolama alanlarında sızıntı,
 • Denize atılan çöpler ve
 • Şehirleşmedir. Su kirliliğine bağlı sonuçlar hayatımızı tehdit etmektedir. Sular daha fazla kirlenmeye devam ederse insanların içmesi için yeterli miktarda su bulunamaz hale gelecektir. Suların kirlenmesi, balıkların bedeninde toksik maddelerin çoğalmasına sebep olmaktadır. İnsanlar balık tükettiği zaman bedenlerini de kirletmiş olacaklardır.
 • Su kirliliğini meydana getiren faktörler, çevresel atıklar, fabrika atıkları, kimyasal atıklar, bilinçsiz gübreleme ve zirai ilaçlama, tıbbi atıklar gibi faktörlerdir. Su kirliliği sonucunda, tarım kaynakları, hayvan habitatları ve tatlı su kaynakları zarar görmektedir.

  Killi su zararlıdır içilmemeli küresel ısınmaya yol açar

  Sudaki canlılığı yok ediyor, ayrıca geri dönülmez bir popülasyonu yok ediyor.

  su kirliliğin nedenleri arasında: pikniklerde derelere vs. atılan çöpler. Sonuçları ise su içinde yaşayan canlı varlıkların ölümüne sebep olur.

  Su kirliliğinin en büyük nedenleri atıklar.Bugün denize gittim sahil çöp içinde,güya poşet paralı oldu ama heryer poşet,plastik şişe,cam.İnanırmısınız bebek bezi bile vardı.Bu sebeplerden dolayı insan denize gitmek istemiyor aslında.Dalga gelince o atıkları denize sürüklüyor ve deniz pisleniyor,sonrasında hastalıkta olur,mikrop ta olur.Hem kullanıp hem kirletiyorlar,o atıklardan rahatsız olmuyorlar…

  Yetersiz Altyapı,Kuraklık,Fabrika ve türevi işletmelerin atıklarını gizlice buralara akıtması,Bilinçli sabotajlar ile suya yüksek dozda kimyasal karıştırmak gibi çeşitli alanlardaki sorunları örnek olarak gösterebiliriz.