Suç işlemenin memuriyete etkisi nedir?

Suç işlemenin memuriyete etkisi nedir? Açıklayınız.

Türkiye’de memur olabilmek için Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilmiş olan genel ve özel şartları taşımak gerekmektedir. Memuriyete alınmında belli başlı şartlar vardır. Bu şartlardan
biride hapis cezası almamış olmak ve yine bazı suçlardan dolayı hükümlü olmamaktır. Bu şartları taşımayanların memur olması mümkün
olmadığı gibi memuriyet sırasında bukoşullardan herhangi birinin olması durumunda da memuriyete son verilmektedir.

Kesinlikle suç işlememiş olman gerekmekte ve hali hazırda memur iseniz memuriyetiniz işlediğiniz suça göre ya elinizden alınır yada belli bir mühlet uzaklaştırma söz konusu olabilir ama muhakkak memur olmadan önce sicilin temiz olması gerekli

sicilinize etkilerse memuriyetten atılabilirsiniz

1 yıl ve üzeri ceza alan kişi memurluktan atılır.
''Anayasal düzene karşı gelmek, İhaleye fesat karıştırma, Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Kaçakçılık, Hırsızlık ,Dolandırıcılık , Güveni Kötüye Kullanma , Rüşvet, İrtikap, Zimmet, Hileli , Tüm sahtecilik işleri" Bu suçları işleyen kişiler memurluktan çıkarılır. Geri dönüşü de yoktur.