Sultan Alparslan hangi devletin yöneticisiydi?

Sultan alparslan hangi devletin yöneticisiydi? nasıl yönetici olmuştur ?

Alp Arslan Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarıdır. Babası Çağrı Bey’dir. Alp Arslan, Tuğrul Bey öldükten sonra onun erkek oğlu olmadığı için tahta hanedanın başka üyeleri de ortak olmak istemişlerdir. Fakat Alp Arslan devletin başkenti Rey’de adına hutbe okutup, sikke bastırmıştır. Abbasi Halifesi’nin de desteğiyle devletin başına geçmiştir.

Alparslan Büyük Selçuklu devletinin ikin yöneticisidir. Yönetici olan amcası Tuğrul bey öldükten sonra erkek oğlu olmadığı için başa geçmiştir.

Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarıdır. 1.hükümdar olan Tuğrul Bey ölünce tahta Sultan Alparslan geçmiştir.

Sultan Alparslan Büyük Selçuklu Devletinin ve Malazgirt Zaferi’nin baş mimarı olan hükümdarıdır.Tuğrul Bey öldükten sonra başa geçmiştir.