Sümerliler'de başörtüsü

Sümerliler’de başöstüsünü kimler kullanırdı? Başörtüsü niçin kullanılırdı?

Sümerlilerde mabette bulunan hayat kadınlarının normal rahibelerden ayrılması için başörtüsü kullanılırdı.

Baş örtüsü Sümer rahibeleri tarafından kullanılır. Bu rahibelere kutsal fahişeler adı da verilir.