Tahsil harcı ve Cezaevi harcı nedir?

Tahsil harcı ve Cezaevi harcı nedir? Kısaca açıklar mısınız?

Tahsil harcı, alacağın icra yoluyla alınması durumunda, paranın tahsili için yasal işlemlerin yürütülmesi sırasında ödenmesi gereken harçtır. Tazminat alacak olanın yatırması gereken tahsil harcı yüzde 4,5, cezaevi harcı ise yüzde 2 olarak kesiliyor.

Bilindiği gibi 2548 sayılı Yasının 1. maddesi gereğince; İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın % 2’si ve kıymeti muayyen olmayan ilamların icrasından tahsil harcının yarısı nispetinde harç alınır.