Taiping İsyanı Ne Zaman Olmuştur?

Taiping İsyanı Ne Zaman Olmuştur?

Sebepleri ve sonuçları nelerdir?

1851 yılında Çin de feodal yönetimden bunalan halkın bir bölümünün Taiping Krallığını kurması ile isyan başlamıştır. 1851-1864 yılları arasında 13 yıl süren bu ayaklanma üç evrede ele alınabilir. 1851 Krallığın Doğuşu, 1851-1856 Krallığın Yükselişi ve 1856-1864 Krallığın çöküşü. Ayaklanma ülkenin büyük bölümünde geniş çaplı yıkıma ve yaklaşık 20 milyon kişinin ölümüne yol açmış, Qing hanedanının yıkılış sürecini başlatmıştır.