Takyit ne demektir?

Hukukta takyit ne anlama gelmektedir? Kısaca açıklayınız.

Kelime anlamıyla takyit; kayıt altına almak demektir. Yine belli şartlara bağlayıp, kısıtlama getirmektir. Özellikle tapulardaki tüm hak ve taşınmazlar -üzerindeki sınırlamaları göstermektedir.

hukuk da geçen bu kelime taşınmazların üstüne getirilen sınırlamadır

hukukta ki kelime anlamı kısıtlamak ve sınırlaamaktır.

Takyit bir hukuk terimidir. Sınırlama, kayıt altına alma belirli bir şarta ve duruma bağlama anlamına gelmektedir.Buna kelimeye en güzel örnek ise ‘‘sebep yokken ferdi takyit edemez’’ ziya GÖKALP .

takyit hukuk biliminde sınırlama kayıt alma gibi anlamlara gelebilirler

birşeyi kayıt altına almak demektir örnek olarak bu konuşmaları takyit altına aldım

Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.

hukuk terimidir. Sınırlama, kayıt altına alma gibi anlamlara gelmektedir

takyit kayıt altına alma, kısıtlama, sınırlama anlamlarına gelir

asd sad a a a a a a a sadsadasdasdsadasdasdasdasajdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjjdjfkfkfkfkfkfkffkıeıeıeıeıeıeıfkfkkfkfkfkfkfkeııeıeıq