Talep hakkı nedir?

talep hakkını kullanmadan da dava açabilir miyiz ?

Talep Hakkı: Bir kimsenin, bir hak sahibinin, bir kişiden belirli bir davranışta bulunmasını, bir şeyi yapmasını ya da yapmamasını isteme hakkıdır. Talep hakkı özü itibariyle, geniş anlamıyla alacak hakkını da kapsar. Talep hakkı dar anlamda da kullanılır. Bu doğrudan doğruya 3. kişinin davranışına yöneliktir. Bunlar özellikle mutlak haklarda karşımıza çıkar. Geniş anlamda talep hakkı alacak hakkını kapsar.

Davacının bölünebilir bir alacağının belli bir kesimi için açtığı davaya kısmi dava denir. Bir kimsenin kısmi bir dava açıp açmadığı ancak dava dilekçesinden ve davacının talep sonucundan anlaşılır. Davacının davasını açıkça kısmi dava olarak belirtmesine gerek yoktur, alacağın yalnız bir kesiminin dava edildiğinin anlaşılması yeterlidir.

Davacının aynı davadan farklı hukuki ilişkilere dayanarak birden fazla talebi varsa bunlardan sadece birini veya birkaçını talep ederek açtığı dava kısmi dava değildir. Çünkü davacı farklı ilişkilerden kaynaklanan alacaklarını tam olarak istemektedir.

Bir kişinin bir kişiden belirli bir davranışta bulunup bulunmamasını,bir şeyi yapmasını ya da yapmamasını isteme hakkıdır.

açılabilir hatta mağdur olduğun durumda karşı taraftan şikayetçi olmasan bile kamu davası açılmaktadır.