Tampon çözelti nedir ?

• Çözelti çeşitleri arasında bulunan Tampon çözelti nedir ?
• Tampon çözelti çeşitleri nelerdir ?

">

Tampon çözelti zayıf asit veya bazın konjuge bazla oluşumundan olan sulu çözeltidir. Ph değişimini engellemek için kullanılır.

Tampon çözelti zayıf asit ve konjuge bazın veya zayıf baz ve konjuge asitin karşımından oluşan sulu çözeltidir. PH değişimini engellemek için bir formüldür .

Asitlik ve bazlık değişmelerine karşı direnen, yani az miktarda kuvvetli asit veya kuvvetli bazilavesiyle pH si yaklaşık olarak sabit kalan çözeltilere “tampon çözeltiler” denir.