Tanzimat döneminde dil ve sözlük çalışması ile tanınan sanatçı kimdir?

Tanzimat dönemi nedir?

Dil ve sözlük çalışmaları yapan ilk sanatçı kimdir?

Neden dil ve sözlük üzerine çalışmaları vardı?

Tanzimat dönemi modernleşme ve yenileşme döneminin diğer adıdır. Tanzimat dönemi dil ve sözlük çalışmaları yapan sanatçı ise Şemsettin Sami olarak bilinir. Şemsettin Sami Tanzimat döneminin en büyük dil bilginidir. Türk dilini sadeleştirmeye çalışmış,Orhun yazıtları, Kutadgu Bilig, Sefiller gibi önemli eserleri çevirmiş, sözlük, ansiklopedi ve çeviriler hazırlamıştır.