Tarihte Haşhaşiler kimdir?

Tarihte Haşhaşiler kimdir? Haşhaşiler hakkında neler biliyorsunuz?

Hasan Sabbah’ın batınilik tarikatının bilinen adı. Haşhaşi denilmesinin sebebi ise Hasan Sabbah’ın müritlerine uyuşturucu etkisi yapan haplar vermesi.
Haşhaşilerin zararlı faaliyetleri Büyük Selçuklu Devleti’ne çok fazla zarar vermiş, hatta devrin en ileri gelen devlet adamı olan Nizamülmülk’ü öldürmüşlerdir. Bu da devletin yıkılışını hızlandırmıştır.

Nizamülmülk, Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam çocukluktan beri çok iyi dostlarken Nizamülmülk’ün Hasan Sabbah’ı padişahın huzurunda küçük düşürmesiyle Hasan Sabbah intikam için Nizamülmülk’ü öldürtmüştür.

Haşhaşilik, 1090 Yılında İranlı din adamı Hasan Sabbah tarafından kurulan bir tarikattır. Kurucusu daha önceki yaşamında din ile ilgili araştırmalar yapmış, değişik mezhep ve tarikatları incelemiş biridir. Bu tarikat, İran ve Suriye’de etkili olmuş, taraftarlar bulmuştur. Alamut kalesi denilen ulaşılması zor bir tepede konuşlanmış bir yönetimi olmuştur. Hasan Sabbah kurmuş olduğu bu tarikatın yöneticiliğini de ömrü boyunca sürdürmüştür. Sünni mezheplere karşı çalışmalar yapılmıştır. Abbasiler ve Büyük Selçuklu Devleti içindeki yöneticilere, etkin kişilere suikastler düzenlemesi ile bilinir. Hasan Sabbah, Alamut Kalesinde sahte bir cennet oluşturarak müritlerini kandırmıştır. Haşhaştan elde edilen bir uyuşturucu ile iradelerini ele geçirdiği müritler kendilerini bir cennette sanmışlardır. Bu cennette kalabilmek için de suikast işlemek gibi emirleri yerine getirmek zorunda olduklarına inandırılmışlardır. Tarikatın adı da buradan gelir.

Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizamülmülk ile aynı dönemde yaşadığı ve Nizamülmülk’ü Hasan Sabbah’ın öldürttüğü yönünde iddialar olsa da bir çok tarihçi bu iddiayı reddetmekte ve iki ismin tam olarak aynı önemde yaşamadığını ileri sürmektedir.

Haşhaşi Tarikatını anlatan Alamut Kalesi adlı kitap konu hakkında fikir vermesi bakımından önerilebilecek akıcı bir kitaptır. İngiliz Araştırmacı Peter Willey tarafından yazılmıştır. Hasan Sabbah ve Alamut Kalesi hakkında yazılmış başka onlarca kitap bulunabilir.

Haşhaşiler hangi dönemde kim tarafından kurulmuşlardır?

Hasan Sabbah’ın kurduğu tarikat Büyük Selçuklu Devleti döneminde etkili olmuştur. 1090 yılında Alamut Kalesinin alınması tarikatın en güçlü dönemini başlatmıştır.

İsmaililer olarak da bilinen tarikatın haşhaşiler olarak anılmasının sebebi ise Hasan Sabbah’ın müritlerine uyuşturucu etkisi yapan ilaçlar veriyor rivayetidir.

Hasan Sabbah Büyük Selçuklu Devleti yöneticisi Nizamülmülk’ü öldürterek devlete büyük zarar vermiştir. Nizamülmülk’ün ölümünden sonra devlet toparlanamamıştır.

Hasan Sabbah ve Nizamülmülk’ün çocukluk arkadaşı olmaları da tarihte ayrı bir not.

Haşhaşilerin tarihini öğrenmek isteyen “Fedailerin Kalesi Alamut” kitabını okumalı.

Büyük Selçuklu döneminde Hasan Sabbah ın kurduğu gizli teşkilattır. Alamut kalesi teşkilatın merkezi halindedir.

Selçuklu Devleti zamanında Hasan Sabbah tarafından kurulan bir tarikattir. Gizli bir yapılanma olan Haşhaşiler çeşitli devlet görevlerinde bulunmuşlardır. Günümüzün KGT’si gibi yada MİT gibi düşünülebilir.

{“count”:4,“titles”:[“Ha\u015fha\u015filer hangi d\u00f6nemde kim taraf\u0131ndan kurulmu\u015flard\u0131r?”]}