Tarımsal nüfus yoğunluğu nedir ? En fazla olan bölgemiz hangisidir?

Tarımsal nüfus yoğunluğu nedir ? En fazla olan bölgemiz hangisidir?Açıklayınız.

Tarımsal nüfus yoğunluğu, tarım üretimi yapılan arazilerde metre kare başına düşen nüfusu ifade eder. Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleridir.

Trakya bölgesinde ağırlıkı tarım vardır nüfus çoktur

Bir ülkede tarımla geçinen nüfusun tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna tarımsal nüfus denir.
En çok tarımsal nüfus yoğunluğu Rize ,artvin ve hakkari gibi yerlerdir.

Tarımsal nüfus yoğunluğu en çok olan bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleridir.Zaman zaman Trakya bölgesi de öne çıkmaktadır.

Karadeniz’de tarım alanlarının azlığından dolayı kişi sayısının tarım alanına bölünmesi ile daha fazla yoğunluk çıkacaktır.

Tarımsal Nüfus Yoğunluğu tarım üretiminin fazla yapıldığı arazi bölgelerinde metrekare başına düşen insan sayısını ifade eder.Tarımsal yoğunluk ülkemizde en çok Karadeniz ve Doğu Anadolu’dadır ilaveten Devlet desteği ile Trakya bölgemizde bilinçli pirinç Tarımı’da bu İstatistiğe eklenebilir.

Tarımsal Nüfus yoğunluğu:
Tarımsal (Zirai) Nüfus Yoğunluğu, Geçimini topraktan sağlayan nüfusun ekili dikili alanlara oranıyla elde edilen değere Tarımsal Nüfus Yoğunluğu denir. Bu tip bir belirleme arkadaşlar çiftçinin ekonomik standardının tespitinde kullanılır. Ülkemizde köyden kente göç nedeniyle son yıllarda tarımsal nüfus yoğunluğu azalmaktadır.
Tarımsal nüfus yoğunluğu, dağlık oldukları için tarım alanlarının oranının düşük olduğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde çok yüksek, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da düşüktür. Ayrıca özellikle iç bölgelerimizde birim araziden elde edilen gelirin düşük olması nedeniyle çiftçinin ekonomik gelir düzeyi de düşüktür.

Bir ülke, sehir veya bölgedeki nüfus sayısıyla tarım ile uğraşan nüfus sayısının oranlanması sonucunda bu sonucun yüksek veya düşük olmasıyla elde edilen değere tarımsal nüfus yoğunluğu denilmektedir. Ülkemizde tarımsal yoğunluğu en fazla olan bölge trakya bölgesidir.

Tarımsal nüfus yoğunluğu bir ülkede tarım sektöründe çalışanların ekilebilir tarım arazisine oranıdır.Ülkemizde tarımsal nüfus yoğunluğun en çok olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesidir.