Taş doğuran olarak bilinen toprak hangisidir?

Taş doğuran toprak nedir ve hangisidir?

İki isimde anılır. Ya taş doğuran ya da dönen taş olarak bilinir. Bu toprak çeşitlerine vertisol topraklar veya vertisoller denir.

Taş doğuran toprak çeşidi vertisol topraktır. Bir diğer adı ise dönen topraktır ve Ergene havzası ile Muş ovasında yaygın olarak görülür. Yapısal olarak killi topraklardır ve bu yüzden kurak yaz aylarında toprak kuruyup çatlaklar oluşturur ve bu çatlaklara sürekli toprak dolar. Yağışlar başlayınca da bu çatlaklara dolan sular kurak mevsimde dolan toprakları tekrar dışarı iter ve bu nedenle dönen toprak ismi ile de anılır.

vertisoller olarak bilinen toprağa taş doğuran toprak denilmektedir. Halk arasında dönen toprak olarak ta bilinir.

Taş doğuran olarak bilinen toprak versitollerdir. Daha çok Muş Ovası ve Ergene Havzası civarında rastlanan bu topraklar killi bir yapıya sahiptir.

image">image
Vertisollerdir. Killi toprakların kurak mevsimlerde çatlamasıyla oluşur.

Toprağın kuruyup çatlamasıyla oluşur, ve bu topraklara vertisoller denir.