Teamül nedir?

Teamül nedir? Ne anlama gelir? Kavramın genel özellikleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız.

Teamül ilerden gelen bir davranış ve gelenektir genel anlamı da budur.

Teamül toplum tarafında alışılagelmiş veya işin niteliği gereği uygulanan kurallardır. Teamül yazısız hukuk kurallarıdır. Kanunda yazılı olmayan konularda teamüle başvurulabilir. Örnek olarak kira bedelinin ödenmesi kanunen ne zaman olduğu belirtilmiştir ancak taraflar kendi aralarında veya teamül gereği ödeme zamanını ay, yıl veya dönemlik olarak kararlaştırmak imkanları vardır.

Uluslararası hukuk açısından, devletlerin belli olaylar karşısında hukuka kaynak oluşturacak şekilde sergilenmesi örnek davranışlar kuralıdır.

Teamül, bir yerde, kurumda ya da toplumda, öteden beri uygulanagelen, gelenek haline gelmiş davranışı ya da uygulamayı ifade eder. Yazılı olmasa da uygulama zorunluluğu hissedilir. Örnek: Öğrenci okul müdürünün odasına girerken kapıyı çalar. Ancak bu yazılı bir kural değil, oturmuş bir teamüldür.