Techir (zorunlu göç) nedir?

Techir (zorunlu göç) nedir?

Zorunlu göç olmasının sebebi nedir?

Siyasi, etnik, ekonomik gibi bazı sebeplerle insanların devlet gücü tarafından bir yerden başka bir yere zorunlu olarak göç ettirilmesidir. Osmanlı Devleti’nde Ermeni vatandaşlar ülkede karışıklık çıkardıkları sebebiyle ülkemizden tehcir kanunu ile Suriye tarafına zorunlu göç ettirilmişlerdir.

Tehcir ülkeyi zor durumda bırakma ülkeyi çökertme durumundaki milletler veya insanlar için kullanılmış bir çeşit ülke çözümüdür. Anlamı ülkenin iyiliği için yapılan zorunlu göçtür. Buna Ermeni Tehcirini örnek gösterebiliriz