Teleoloji nedir?

Teleoloji nedir? Teleoloji kavramı nasıl ortaya çıkmıştır?

Yaşamı, evreni erekler üzerinden açıklar. Nedensellikten farklı bir şekilde herşeyin temelinde ereklik olduğunu belirten düşünce sistemidir. Herşey bir erekle belirlenmiş ya da erekle bulunmuştur .

Tanrı kavramı ve din olgusunu inceleyen bilim dalıdır. Teoloji ile ilgilenen kişilere teolog denir.