Tengricilik ile İslamiyet arasındaki benzerlikler nelerdir?

Göktürkler’deki tek tanrılı dinin İsamiyetle olan herhangi bir benzerliği veya benzerlikleri var mıdır?

Bence vardır çünkü o zamanlar çok tanrıcılık vardı ve tek tanrıcılık olması bile en azından İslamiyet’le tek tanrı olması bakımından benziyor

Her ikisinde de tek tanrı inancı vardır. Her ikisinde de Tanrı’nın sıfatları benzerdir: ezeli, ebedi, insan veya madde cismine büründürülmeyen gibi. Her ikisinde de ölümden sonra hayata inanılır, yalan hırsızlık vs günah sayılır. Ama Türkler’in İslamiyet’i kabulündeki en büyük benzerlik; Türkler’de cihan hakimiyeti kutsal sayılırken İslamiyette de cihat anlayışının olmasıdır. Bu özellik Türkler’in yayılmacı özelliğine kolaylık sağladığı için benimsenmiştir.

Tek benzerliği inanılan Tanrı’nın tek olmasıdır. Bu özellik sayesinde İslamiyet daha kolay kabul edilmiştir.

Tengricilik ve İslamiyet

Benzerlikleri şöyle sıralamak mümkündür.

Gök Tanrı İnancı

 • - Gök Tanrı İnancı’nda Gök Tanrı’ya inanılırdı.
 • - Türk töresince hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik yasaktı.
 • - Öldükten sonraki hayata inanırlardı.
 • - Temizliğe çok önem verirlerdi.
 • - Farklı inanışlara hoşgörülü davranırlardı.
 • - Din adamlarının herhangi bir üstünlüğü bulunmazdı.
 • - En önemli değerlerinden biri vatan sevgisiydi.
 • - Vatan sevgisi onlar için kutsaldı.
 • - Cihan hâkimiyeti ülküsü vardır.
 • İslamiyet

 • - İslamiyet’te tek Allah inancı vardır.
 • İslam’a göre hırsızlık, yalan söylemek günah sayılır. Güzel ahlak övülür.
 • "
 • Yapılan her iyilik ve kötülüğün karşılığı öldükten sonra görülür (cennet ve cehennem)

  .” inancı hâkimdi

  “Temizlik imandandır.”

  ilkesi vardır.

 • İslamiyet hoşgörü dinidir.
 • Din adamlarına ayrıcalık tanıyan ruhban sınıfı yoktur.
 • Vatan sevgisi kutsaldır.
 • Cihat ve gaza anlayışı vardır. İslam’ın yayılması için çalışılır.
 • -Her ikisinde de inanç söz konusudur.
  _Tek bir yaratıcıya inanılır.
  -İslamiyete en yakın inanç Gök Tanrı inancıdır.
  -Her ikisinde de dua edilir.


  Gök Tanrı İnancı İslamiyet
  • Gök Tanrı’ya inanılırdı. • Tek Allah inancı vardır.
  • Türk töresince hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik yasaktı. • İslam’a göre hırsızlık, yalan söylemek günah sayılır. Güzel ahlak övülür.
  • Öldükten sonraki hayata inanılırdı. • “Yapılan her iyilik ve kötülüğün karşılığı öldükten sonra görülür (cennet ve cehennem).” inancı hâkimdi.
  • Temizliğe önem verilirdi. • “Temizlik imandandır.” ilkesi vardır.
  • Farklı inanışlara hoşgörülü davranılırdı. • İslamiyet hoşgörü dinidir.
  • Din adamlarının herhangi bir üstünlüğü bulunmazdı. • Din adamlarına ayrıcalık tanıyan ruhban sınıfı yoktur.
  • En önemli değerlerinden biri vatan sevgisiydi. • Vatan sevgisi kutsaldır.
  • Cihan hâkimiyeti ülküsü vardır. • Cihat ve gaza anlayışı vardır. İslam’ın yayılması için çalışılır.

  Çok fazla benzerlik yok. Tengricilikte de tek tanrı var o bakımdan bir benzerlik olabilir.