Tensip zaptı nedir?

Tensip zaptı nasıl düzenlenir? Tensip zaptı hangi durumlarda hazırlanır?

Açılmış davalarda ilk duruşma görülmeden önce mahkemenin davanın taraflarına gönderdiği, dava ile ilgili bilgileri, yapılması gereken hazırlıkları, istenen belgeleri içeren tutanaktır.

Görülen davanın hazırlık halinde kayda geçmesidir. Dava ile ilgili dosya ve belgelerin duruşmaya getirilmesi durumda kullanılır.

Davanın başlamadan açılan süreci hazırlıklar ve belgeleri içine ilk duruşması olmadan mahkemenin tutanak

Tensip zaptı nedir?

Dava açıldıktan sonra, duruşmaya kadar yapılacak işlemlerin belirlenmesi amacıyla mahkemenin tuttuğu tutanağa tensip zaptı denir. Tensip tutanağı da denir.

Tensip zaptını davanın açıldığı mahkemenin hakimi tutar. Tutanak hazırlandıktan sonra davalı ve davacıya gönderilir. Duruşma gün ve saati tensip zaptında bellidir.

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra, mahkemenin iş yoğunluğuna göre 2 ilâ 6 sonra ilk duruşma yapılır.

Tensip zaptı, diğer bir deyişle tensip tutanağı; davanın açıldığı mahkemenin ilk duruşmadan önce, duruşmaya kadar yapılacak iş ve işlemleri belirlemek için tuttuğu bir tutanaktır. Tensip zaptı, davanın açıldığı mahkemenin hakimi tarafından hazırlanır.