Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasının nedenleri nelerdir?

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasının nedenleri nelerdir?

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası partisi 1924 yılında kurulmuştur.
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti' nin ilk muhalefet partisidir.
 • Kurucusu Kazım Karabekir' dir.
 • Partinin diğer üyeleri ise şunlardır: Adnan Adıvar, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay.
 • Ekonomide liberalizmi ve tek dereceli seçim sistemini savunmuşlardır.
 • Her türlü dine saygı duyulmasını ön görmüşlerdir.
 • Partinin kuruluşundan sonra ise parti üyeleri dini kullandıkları gerekçesi ile tepki çekmişlerdir ve kapaılmıştır.
 • Partinin aktif olduğu dönemde Şeyh Said isyanı çıkmıştır ve parti kapatılmaya karar alınmıştır.
 • Öncelikle bu fırka 1924 yılında kurulmuştur.İlk kurulduğu günde yada yıllarda devlete yararı olmuştur.Ayrıca o günki rejimi desteklemiş ve saygı duymuştur.Ama bazı ajanlar bu fırkaya sızmış ve bu partiyi karıştırmış ve de karışıklık oluşturmuşlardır.Buda kapanmasının en önemli sebebidir.

  Terakkiperver Partisi, belli bir dönem sonra halifelik yandaşları tarafından parti içinde örgütlendi. Bu örgütlenme zamanla Şeyh Said isyanının çıkmasında etkili oldu. Bu yüzden Şeyh Said isyanının çıkmasında rolü olduğu gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Partisi 5 Haziran 1925’te kapatılmıştır.