Tinsel tabaka nedir?

Edebiyat terimi olan tinsel tabakanın anlamı nedir?

Manevi alanı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Oluşum açısından dil önemli etken olduğundan edebiyat alanında ciddi boyutta bir yetkinliği oluşturmaktadır. Kültürlerin edebiyat üzerindeki etkisine en güzel örneklerdendir.

Kültürel alan anlamına da gelir. Dil ile ve dile göre oluşturulmuş kültürel kimliği belirleyen manevi alandır.

Edebiyat terimi olan Tinsel Tabaka Dille ve dile göre oluşmuş kültürel kimliği belirleyen, insan etkinliklerini temelini içeren insana özgü kavram demektir.

Tinsel tabaka dil ve dile göre oluşan insanın kimliğini belirleyen bir alandır. Tinsel tabaka toplumun milli kültürünü belirleyen tabakaya denilir.