Tiyatro nedir?

Bir sanat dalı olan tiyatro nedir? Tiyatronun özellikleri ve türleri nelerdir?

Bir olayı veya akılda oluşturulan hikayeyi sahnede milletin karşısında canlandırmaya denilmektedir. Tiyatro, trajedi, komedi ve dram olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Tiyatroda konuşmalar net ve kısa cümleler olmaktadır, sahnede karşılıklı konuşmalar geçer, bazı tiyatro oyunlarında, oyundan önce bilgiler verilir

Tiyatro insanı insana insanca anlatma sanatıdır diyebiliriz insana ait ne varsa tiyatro sahnelerinde oyunlaştırılır ama tiyatro hakettiği değeri görmüyor bence senede kaç kere tiyatroya gidiyoruz yada niye gitmiyoruz diye sorgulamak lazım.

Tiyatro, konuşma ve hareketlere dayalı, yaşama dair olayların bir sahne üzerinde oyuncular tarafından sahnelenerek, izleyicilere gösterildiği sanat dalıdır. Aynı zamanda bu sanat dalının sahnelendiği mekanlara da tiyatro denir. Tiyatroda sahnelenmek üzere yazılan eserlere dramatik metin denmektedir. Dramatik metinlerin özellikleri tiyatronun da özelliklerindendir. Oyuncular, sahne ve seyircilere ek olarak bu özellikler, serim (oyunun giriş bölümü), düğüm ve çözümdür. Darametik metinler ayrıca perde ve sahnelere ayrılmıştır. Perde, konunun ana bölümlerine, sahne ise bu ana bölümler içinde yer alan alt bölümlere verilen addır.
Tiyatro türleri olarak;
Trajedi: Sonu acıklı olan, genelde efsanelere ve tarihsel olaylara dayalı oyunlardır. Trajedilerde kural olarak hikaye, 24 saat içinde, tek mekanda ve tek olay çerçevesinde tutularak kurgulanır. Oyun genelde ders veren niteliktedir.
Komedi: Hayatın ve insanların gülünç yönlerinin ele alındığı oyun türüdür.
Dram: Yukarıdaki her iki türü de içeren, hayatı ve insanları tüm yönleriyle aktarmayı hedefleyen türdür. Burada Trajeninin 24 saat, tek mekan, tek olay kuralı geçerli olmamakla beraber diğer trajedi unsurları yer almaktadır.

Tiyatro oluşturulan senaryoyu perdede, seyirci karşısında canlandırmadır. Birçok tiyatro bulunur.Çocuk tiyatrosu, yetişkin tiyatrosu, trajedi, komedi,dram gibi çeşitleri vardır…Canlandırılan oyun genelde izleyiciye bir ders verir veya öğretici nitelik taşır.Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.