Toplum Sağlığı Uzmanı kimdir? Hangi görevlerde bulunur?

Toplum Sağlığı Uzmanı kimdir? Hangi görevlerde bulunur ? Nerelerde istihdam edilir?

Danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde halkın sağlık eğitiminden sorumlu kişi olarak tanımlamak doğru olur.

Genelde Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan kişilere verilen unvandır halk sağlığı ile ilgili uğraşmakta ve toplumdaki bulaşıcı hastalık,gebelik takibi,erken tanılama gibi görev ve sorumlulukları arasındadır.