Troposfer katmanının özellikleri nelerdir?

Troposfer katmanının özellikleri nelerdir?

">

Atmosferin en alttaki bölgesi, altındaki Dünya ve yukarıdaki stratosfer ile sınırlıdır, üst sınırı tropopoz, Dünya yüzeyinin yaklaşık 10-18 km yukarısındadır. Bulutların ve hava sistemlerinin çoğu troposferde bulunur. Troposferin alt seviyeleri genellikle Dünya’nın yüzeyinden güçlü bir şekilde etkilenir. Gezegensel sınır tabakası olarak bilinen bu alt tabaka, atmosferin, yüzeyin türbülanslı transferi yoluyla sıcaklığı, nemi ve rüzgar hızını etkilediği bölgedir.
Arazi üzerinde açık, güneşli gökyüzü altında, gezegen sınır tabakası, güneşin toprak tarafından ısıtılması ve sonuçta konvektif türbülansın üretilmesi sonucu nispeten derin olma eğilimindedir. Yaz boyunca, gezegensel sınır tabakası, kara yüzeyinden 1 ila 1,5 km yüksekliğe ulaşabilir. Açık, sakin geceler sırasında türbülans durma eğilimindedir ve artan bir hava sıcaklığına neden olur.

Troposfer yoğunlu en fazla olan katmandır Mevsim olayların etkileyen katmandır.

Atmosferin en alt tabakasıdır. Kalınlığı ortalama 13 km’dir.Atmosferdeki gazların %75’i bu katmanda bulunur.Daha çok yeryüzünden yansıyan ışınlarla ısındığı için bu katmanda yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede yaklaşık 0,5 °C azalmaktadır.Su buharının tamamı bu katmanda bulunur. Buna bağlı olarak iklim olayları bu katmanda görülür.Yatay ve dikey yönde hava akımları meydana gelir. Rüzgar ve buharlaşma gibi.
Troposfer ile stratosfer arasında “tropopoz” adı verilen geçiş katmanı bulunur.Ancak Ekvator’da kalınlığı daha fazla, kutuplarda ise daha azdır. Ekvator üzerindeki kalınlığı 15–17 km, 45° enlemlerinde 12 km, kutuplardaki kalınlığı ise 6–9 km’dir.Troposferin kalınlığının Ekvatordan Kutuplara doğru azalmasının nedenleri ise şöyledir; Sıcaklık ortalamasının Ekvatorda fazla, Kutuplarda az olması,yer çekimi kuvvetinin Ekvatorda az, Kutuplarda fazla olması,çizgisel hızın Ekvatorda fazla, Kutuplarda az olması olarak sıralayabiliriz.