Tükürük hokkası nedir?

Tükürük hokkası nedir? Tükürük hokkası ne işe yarar?

İçine tükürülen küçük kaba tükürük hokkası denilir.
Eski dönemlerde masa altlarına konulur, tükürme ihtiyacı geldiğinde masadan kalkmadan bu ihtiyacın giderilmesi sağlanırdı. Günümüzde ise sıklıkla dış doktorlarında bu kabı görmek mümkün.

19. yüzyılda özellikle sokakta iken tükürme ihtiyacını karşılamak için kullanılan kaba verilen isimdir .

İnsanların tükürmeleri için oluşturulmuş kaplardır.

Bakır ya da porselenden yapılmış ağzı geniş olan kaplara tükürük hokkası deniliyor. Tükürük hokkaları, özellikle 19. yüzyılda tükürme ihtiyacını gidermek için yaygın biçimde kullanılmıştır. Günümüzde hastalar için hala kullanılabiliyor.

Tükürük hokkası 19. yüzyılda tükürme ihtiyacını karşılamak amacına yönelik olarak ortaya çıkan, kullanıldığı dönemlerde ağırlıklı olarak masa altlarında bulundurulmuş geniş ağızlı kaba verilen isimdir.