Türk Edebiyatında yazılan ilk tarihi roman nedir?

İlk tarihi roman hangisidir?

Roman kim tarafından yazılmıştır?

İlk tarihi romanımız Ahmet Mithat’ın Yeniçeriler adlı denemesidir.

Türk edebiyatında ilk roman Ahmet Mithat’ın yeniçeriler kitabıdır. Batılı anlamda ise ilk tarihsel roman Namık Kemal’in Cezmi kitabıdır.

İlk tarihi roman denememiz Ahmet Mithat’ın Yeniçeriler adlı kitabıdır. İlk tarihi romanımız ise Namık Kemal’in Cezmi adlı eseridir.