Türk Müslüman bilim adamlarının buluşları ve icatları nelerdir?

Türk Müslüman bilim adamları ve buluşları nedir? Müslüman bilim adamları ve icatları nelerdir?

Hezarfen Ahmet Çelebi İlk kez uçan insandır ve uçak kanatlarını icat etmiştir.

Türk İslam dönemi bilim adamları:

  • 1. Biruni: Enlem ve Boylam dairelerini tespit etmiş. Dünyanın güneş etrafında dönüşünü hesapladı. Bilimin ilerlemesi önündeki en büyük engelin serbest düşüncenin olmayışını savundu.
  • 2. İbn-i Rüşt: Avrupalılara Aristo'yu tanıttı. Aklın inancın önünde tutulması gerektiğini savundu.
  • 3. İbn-i Sina: Tıp bilginidir. Kan dolaşımını keşfetti.
  • 4. Farabi: Dünyada ilk defa Birleşmiş Milletleri ortaya attı. Türk islam pozitif bilimlerinin kurucusudur.
  • 5. Gazali:Nizamiye medresesinde öğretmenlik yaptı.
  • 6. Harezmi: Cebiri sistemleştirdi. Gerçek sıfırı buldu.
  • 7. Ömer Hayyam: celali takvimi hazırladı.
  • 8. Ali Şir Nevai: Çagatay Türkçesinin en büyük şairidir. Türk İslam döneminin bilim adamları Ulug bey ve Zemahşeri'de vardır.