Türkiye ekonomisinin gelişmiş düzeye ulaşamama nedenleri nelerdir?

Sizce ülkemiz ekonomisinin Abd, Çin, Japonya gibi gelişmiş ülkeler kadar başarılı olamamasının nedenleri nelerdir? Başarılı olmak için neler yapılmalıdır?

Gelişmeyi sadece görünüşten ibaret varsaymak… Düşünceler değişmediği sürece bir ülke ne gelişebilir ne de kalkınabilir.

Almanya’yı örnek vermek gerekirse devlet olarak iki Dünya Savaşı’ndan da mağlup olarak çıksa da yine de kısa zamanda ekonomik ve askeri olarak toparlanmışlardır. Bunun sebeplerinden en önemlisi dışa bağımlılığı en asgari seviyeye getirmek hatta hiç dışa bağımlı olmamaktır.
Bir devlet eğer ekonomik olarak gelişmiş düzeye gelip halkını refaha kavuşturmak istiyorsa ilk öncelik olarak dışa bağımlılığı azaltması ve yerli üretime önem vermesi gerekir.

Bunun yanında devlet yöneticilerinin de doğru politikayı uygulayıp iltimas ve torpil yapmaması ve bunun önüne geçmesi. Devleti soyanları tespit edip görevlerinden uzaklaştırması gerekir.

ülke ekonomimizin başarılı olması için öncelikle üreten bir toplum olmaması gerekir bizde üretim okadar azaldı ki herşeyi hazır alır olduk

Göç sorunu, ülke içi ayrılıklar, eğitim sisteminin refaha erişememesi, zengin fakir arası oluşan dağlar kadar fark, gereksiz fiyat artışı, hiçbir satıcının halkı düşünmemesi ve devletin bu artışa aşırı bir ses çıkarmaması, ve daha bir sürü şey…
rahat bir yaşam için ortalama bir ailenin kazanması gereken maaş 10.000. eğer 10.000 liradan az bir geliriniz varsa siz rahat yaşayan aile statüsünde değilsiniz Fakir sayılıyorsunuz arkadaşlar.

Dışa bağımlı olmamız en büyük neden. Çiftçiye yeterince destek verilmemesi, üretimin az olması, orta sınıfın olmaması ya çok zengin ya çok fakir olmak gibi.

Ekonominin gelişmesi için dış ülkelere bağımlılığımızı azaltıp üreten ve satan ülke olmamız gerekir.

İnsanların refah düzeyleri kötü olduğu için bu durum böyle .

bunun en büyük sebebinin dışa bağımlılık olduğunu düşünüyorum . tarımsal faaliyetlerin daha arttırılması ve desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum tabi tarımda yükselirken teknolojik alanda da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor bunlar göz önüne alındığında daha güzel bir Türkiye bizleri bekliyor.

Türkiye ekonomisinin gelişen memesinin tek nedeni daha önce yaşanmış savaşların ülkemizde bıraktığı hasarlar Bu nedenle ilerleyen seviyede bir ekonomiye sahip olmamız bununlkaynakla niy9

Ekonomik anlamada sürekli kriz yaşamamızın nedeni dışa olan bağımlılığımızdır. Para birimimiz de sırf bu sebepten ötürü değersizdir diğer para birimlerine nazaran.

Ülkemizde önce eğitimin düzeltilmesi gerekiyor, sonra yerli ve milli üretim buğdaydan, uzay teknolojisine kadar herşeyi biz üretmeliyiz aksi taktirde gelişemeyiz.

En büyük sorun, hataların gayet farkında olunup bile isteye diretmekten kaynaklanmaktadır.

İnsanların yeteneklerine göre ayarlanmaması sonuçta yeteneğin varsa fark etmeli.

İlk sorun dışa bağımlılığımız ve üretim eksikliğimiz. Daha da önemlisi ülkedeki liyakat eksikliği. İnsanlar layık olmadıkları mevkileri işgal ediyor. Son olarak ceza sistemimiz işlemiyor. İnsanlar bir sürü hata yapıyor, can ve mal kaybına sebep oluyor. Ancak, karşılığında doğru düzgün bir ceza almıyorlar. Bütün bu sebepler, gelişmiş ülkelerden olmamızı imkansız hale getiriyor.

Üretim yok. Hem tarımda hem sanayide. Hal böyle olunca ülkemizin gelişmesini etkiliyor.

Gelişmiş beyni ne yazık ki ülkemizde tutamıyoruz!

Üretim üretim üretim. Her bakımdan ithal edilen ürünler olduğundan, üretimimiz çok az. Haliyle bu da ihracat yapmamıza engel olan durumlardan biri. Gelişememeye neden olabilecek sebeplerden biri.