Türkiye'de 1930 -1935 yılları arasında uygulanan gelişmeler nelerdir?

Türkiye’de 1930-1935 yılları arasında uygulanan gelişimeler nelerdir?

1- 12 Ağustos 1930 yılında Mustafa Kemal’in isteği ile ekonomi alanında görüş ayrılığı bulunan muhalifler partiden ayrılarak Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurmuşlar ve çok partili hayata geçişin ilk temellerini atmaya çalışmışlardır.
2- 23 Aralık 1930’da menemen olayı-isyanı vuku bulmuştur. Derviş mehmet ve yanındaki bir takım kişiler halkı galeyana getirip isyan çıkarmışlardır.
3- Erkek ve kadınların birbirlerine eşitliği için adımlar atılmış ve kadınlara 30 Nisan 1930 yılında belediye başkanı olmalarına izin verilmiştir. 26 ekim 1933 yılında ise kadınlara muhtar ve ihtiyar heyetine seçilme hakkı tanınmıştır. 5 aralık 1934’te ise kadınlara milletvekili olabilme ve seçilebilme hakkı tanınmıştır.