Türkiye'de antikomünizm nedir? Dönemlere göre olaylar nasıl gelişmiştir?

Türkiye’de antikomünizm nedir? Dönemlere göre olaylar nasıl gelişmiştir?

Antikomünizm Nedir ?
•Antikomünizm çoğunlukla demokratik olanların savunduğu bir düşüncedir.
Türkiye’de antikomünizm nedir?
• Birinci Dünya savaşından sonra Türkiye’nin kurulmasıyla Türkiyede komünizm çabaları başlamıştır. Bu çabaları boşa çıkarmak için bir düşüncedir.
Dönemlere göre olaylar nasıl gelişmiştir?
•Çoğunlukla soğuk savaş döneminde etkili olmuştur. Sovyetlerin Türkiye’yi tehdit etmesiyle güçlenmiştir.

Antikomünizm ya da komünizm, kapitalist görüşlere karşı olan ve aksinin gerçekleşebileceğini öneren komünizm düşüncesine karşı olan komünist sistem ve görüşlerin yayılımını engelleme çalışmalarıdır. Bunun gelişmesin de genel olarak soğuk savaş etkili olmuş olup Sovyet Rusya’nın Türkiye’yi tehditleriyle güçlenmiştir.