Türkiye'de dolarizasyon ekonomik açıdan sorun mudur, sonuç mu?

Türkiye’de dolarizasyon sorunu var mıdır? Hane halkı faize TL olarak mı para yatırıyor ya da dolar mevduatı mı daha çok?

15 şubattan 22 şubata kadar sadece 1 haftada döviz tevdiat hesapları 573 milyon $ artmış durumda. Son 7 haftadaki artış ise 10 milyar doları bularak adeta rekor artışla,2016 yılındaki rekor sonrası ikinci en yüksek dolar mevduat oranına ulaşıldı.

Ekonomik kriz beklentisi olan dönemlerde özellikle Türkiye’de dolar başta olmak üzere Altın, Avro gibi para birimlerine yatırım arttığı için dolarizasyon artmıştır. Bu artış döviz kurunu daha fazla yükseltir. Çünkü.piyasadan doları çekersinşz ve TL’yi yani yerli para birimini arttırırsınız.

Bir ülkedeki yerleşiklerin değişim aracı, hesap birimi ve değer biriktirme aracı olarak kendi ulusal paraları yerine yabancı para kullanmalarıdır. Tam dolarizasyon, bir ülkenin ulusal parasını tamamen terk edip, yabancı para birimini resmi para birimi olarak kabul etmeleridir.

Türkiye’de dolarizasyon problemi mevcuttur, dolar kuru çok fazla artış gösterdiği için birçok ürün dolar üzerinden fiyatlandırılmaktadır. Ayrıca dolar, altın gibi birimlere yatırım arttığı için dolarizasyon da artmaktadır.

Dolar daha çok talep edilmektedir bu da ülkemizdeki paranın değer kaybetmesi ve fiyatlar genel düzeyinin artmasına sebep olur.

Ülkenin kendi ulusal paraları yerine yabancı para birimine yönelmesi yatırım yapması ve kullanmalarıdır.

İnsanlar TL’ye güvenmedikleri için yabancı para birimlerine yöneliyorlar. Bunların başını da dolar çekiyor. TL’ye neden güvenilmiyor? Sürekli düşüş trendinde olduğu için. Gelişen diğer tüm ülkelerin para birimleri gibi. İnsanlar TL’den çıkınca da değeri daha da düşüyor tabi ama bunun bir sonuç olduğunu unutmayalım. Dolarizasyon sonuçtur. Peki bu bir sorun teşkil ediyor mu? Evet.

Türkiye’de dolarizasyon ekonomik açıdan bir sorundur. Çünkü dünya siyasetindeki gelişmeler sonrasında doların yükselmesi içerdeki ekonomiye olumsuz olarak yansıyıp sanayiden gıdaya kadar bir çok sektörde fiyat artmalarına sebep olmaktadır.

Sonuçtur.Başarısız ekonomi politikaları sonucunda yüksek enflasyon , güvensizlik ve paranın itibarsızlaşması sonucu bireylerin uluslararası para birimine geçerek güven ve enflasyon problemlerine karşı kendini korumaya çalışmasının ülke geneline yayılması ve bu sebepten çok fazla dolara geçiş olmasıyla ortaya çıkar.İktisat bilimine uygun faiz politikası izleyen enflasyonu belli seviyelerde tutabilen ve güvenilir bir ortamı borsası olan ülkelerde dolarizasyon olmaz