Türkiye'nin uç noktaları nerelerdir?

Türkiye’nin uç noktaları nerelerdir? Bu yerler hangi bölgelerde bulunur? Açıklayınız.

Ülkemizin en kuzey ili Sinop, en güney ili Hatay , en batı ili Çanakkale, en doğu ili ise Iğdır ilimizdir.

Turkiyenin uc noklatalari en kuzey ucu sinop , en güney ucu Hatay , en batı ucu Çanakkale, en doğu ucu ise Iğdır yer alır.

Kuzey ili Sinop, batı ili Çanakkale, güney ili Hatay, doğu ili Iğdır bu 4 il ülkemizin en uç şehirleridir.

En uç illerimiz batıda Çanakkale, güneyde Hatay, kuzeyde Sinop ve doğuda Iğdır illerimizdir.

Kuzeyde Karadeniz illerimizde Sinop, Kuzeydoğuda Doğu Karadeniz illerimizden Artvin ilimiz, Batıda Ege illerimizden İzmir İlimiz, Kuzeybatıda Marmara İllerimizden Edirne, Doğuda Doğu Anadolu illerimizden Iğdır ilimiz, Güneydoğuda, Güney Doğu Anadolu illerimizden Hakkari ilimiz, Güneyde Akdeniz illerimizden Hatay ilimiz, Güneybatıda Ege illerimizden Muğla ilimiz en uç noktalardır.

Türkiye 26 - 45 derece (44 derece 87) Doğu meridyenleri, 36 -42 derece kuzey paralelleri arasında konuşludur. En batı ucu 26 derece meridyenin geçtiği İmroz Adası Avlaka Burnu, En doğuda 45 derece meridyeninde Iğdır Aralık ilçesi Aras kavşağı, en kuzeyde 42 derece paralelinde Sinop İnceburun açıklarındaki Tavşan Kayası, en Güneyde 36 derece paralelinde Hatay Yayladağı ilçesi Topraktutan Köyü bulunmaktadır. Ancak köy toprak kayması nedeni ile Akçaova köyüne göç etmiştir.

Türkiye’nin en üç noktalarını kuzeyde Sinop güneyde Hatay doğuda Iğdır batıda Çanakkale tarafından oluşmuştur.

Türkiyemizin uç noktaları şöyledir. Batı Bölgesinde İmroz Adası, Doğu ucunda Iğdır ili Aralık ilçesi, en Kuzey ucu Sinop ili İnceburun ilçesi, en Güney ucu ise Hatay ili Yayladağı mevkisidir.

Türkiyenin en kuzey ili Sinop, en güney ili Hatay , en batı ili Çanakkale, en doğu ili Iğdır ilidir.

Doğuda Iğdır Batı’da İzmir kuzeyde Sinop Güney’de hatay

Türkiyenin uç noktaları, kuzeyde sinop,

Güneyde ise hataydir efendim. Batıda çanakkale, doğuda da ağrı olması lazim.

kuzeyde sinop,güneyde hatay,doğuda ağrı batıda çanakkaledir.

kuzey anadolu bölgesinde sinop ilimiz güney anadolu bölgemizde hatay ilimiz doğu anadolu bölgesinde ağrı ve batı anadolu bölgemizde ise çanakkale ilimizdir

Türkiye"nin En kuzey ucu Sinop ilinde bulunan ince burun, en güney ucu Hatay ilin de bulunan beysun köyü güneyi olmaktadır. En batı ucu Çanakkale ilindeki gökçeadada bulunan avluka burnu, en doğu ucu ise ığdır ilimizdeki Aras ırmağı dili kesiminide yer almaktadır.