Türklerin Orta Asya'dan göç etme nedenleri nelerdir?

Türkler, tarihte farklı yerlere göç etmiştir ve geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Orta Asya’dan neden göç edilmiştir?

Türkler Orta Asya’dan göç etme nedenleri şunlardır: Göçlerin ekonomik ve sosyal nedenleri vardır. Geçimini daha çok hayvancılık ile sağlayan Türkler, salgın hastalıklar ve kuraklık gibi nedenler ile göç etmek zorunda kalmışlardır. Nüfus artışı olmuş ve bu artış ile otlakların yetersiz hale gelmiştir. Bu nedenle de farklı yerlere göç arayışına girmişlerdir. Cihat hakimiyeti düşüncesinde göçü etkilemiştir. Bunların yanında siyasi nedenlere vardır. Sık savaş yaşanması ile Türklerin batıya doğru göçüne sevçbep olmuştur

Siyasal Nedenler:

 • 1. Türkler Arası mücadele
 • 2. Dış baskı(Çin)
 • 3. Bagımsız yaşama duygusu
 • 4. Yeni yerleri ele geçirme arzusı
 • 5. Cihan anlayışı
 • Ekonomik nedenler:

 • 1. İklimin kuraklaşması
 • 2. Otlak alanların azlığı
 • 3. Hayvan hastalıkları
 • 4. Hızlı nüfus artışı Orta Asya'nın iklimi sert ve karasaldır.
 • Göç etme nedenleri arasında :
  Kıtlık
  Kuraklık
  Nüfus artışı
  Otlakların eksiklikleri
  Salgın hastalıkların oluşması
  Siyasî nedenler
  Uzun yıllar süren savaşlar
  Verimli arazilerin azlığı
  Cihan hakimiyeti düşüncesi
  Yeni yerler fethetme isteği
  Gibi nedenler bulunmaktadır.

  Türkler orta asya’dan göç etme nedenleri başlıca şunlardır. Bağımsız yaşama duygusu ortak alanların azlığı cihat hakimiyeti düşüncesinde göçü etkilemiştir. Nüfus artışı kuraklık salgın hastalık kuraklık gibi nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kalmışlardır.

  Orta Asya’da yaşanan kuraklık, salgın hayvan hastalıkları, yeni yerler keşfetme isteği, Çin baskılarından dolayı göçler yaşanmıştır.

  Moğol istilası, kuraklık, yeni yerler ele geçirme isteği gibi nedenlerden dolayı Türkler Orta Asya’dan göç etmişlerdir.

  Boylar arası mücadele, hayvan hastalıkları, çin baskısı, hızlı nüfus artışı temel sebepler arasındadır.

  Türklerin orta Asya’dan göç etmelerinin sebebi dış baskılar , kuraklık , olumsuz hava koşulları, bulaşıcı hastalıklar ,hayvanların telef olması gibi sebeblerle göç etmişlerledir.

  Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenleri birçok noktaya temas eder. Ekonomik sebepler, sosyal sebepler, politik sebepler, daha geniş kıtaya yayılma isteği, Yaşam alanlarında yetersiz imkanlar bu sebeplerin başını çekmektedir.

  Türklerin orta asyadan göç etme sebepleri
  — kuraklık
  —açlık
  — salgın hastalıklar
  — göçebe yaşamak zorunda olmaları
  —iklimsel nedenler
  — yeryüzü şekilleri be daha bir-çok neden vardır…

  Moğol ve Çin baskılarının artması,hayvan hastalıklarının artması, nüfusun artması ve buna bağlı olarak kıtlık yaşanması,Türklerin özgür yaşayan bir ırk olması.

  türkler önemli bir savaşı kaybetip göç etmek zorunda kalmışlardır

  Türk göçlerinin başlıca nedenleri arasında; iklim değişikliği sonucunda kuraklığın ortaya çıkması, otlakların ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmesi, Türk boyları arasındaki siyasi mücadelelerin yaşanması, Çin ve Moğol baskınları, toprakların artan nüfusa yeterli gelmemesi, salgın hastalıkların ortaya çıkması gibi nedenlerden dolayı Türkler ana yurtları olan Orta Asya’yı terk etmek zorunda kalmışlardır.

  Türklerin Orta Asya’dan göç etme sebepleri:
  -Kuraklik
  -Hayvan hastalıkları
  -Cihan hakimiyeti duygusu
  -İç ve dış baskılar