Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur atasözünün anlamı nedir?

Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur atasözünün anlamı nedir?

İnsan elindeki imkan yada fırsatı çar çöp yapmasını anlatan bir atasözüdür.

Kişi yapılan iyiliği bilmez ve görmez de nankörlük ederse yaptığının karşılığını onun ilgisizliğiyle öder karşılığında söylenen bir sözdür.İnsan ne olursa olsun kendisi için emek verilen ve ekmeğini yediği kişiyi görmezden gelmemek ve ona saygısızlık etmemelidir.Bunun hakkını gözeterek ona iyiliklerde ve ihsanda bulunmalıdır.

Bu atasözüne göre bir kişi elinde bulunan malın veya malın dışında olan bütün varlıkların değerini bilmemesi durumunda bir süre sonra onu kaybedecektir. Burada anlatılmak istenen şey de bir kişinin hayatına değer katan farklı özellikleri bulunan ve kendisine yarar sağlayan şeylerin farkında olmaması onların hakkına rağbet göstermemesi onların hakkını saymaması onlara sevgili ve saygılı bir biçimde yaklaşmaması sonucunda doğabilecek sonuçlardan Daha sonra da o kişinin hakkında olumsuz sonuçlar doğuracağı için bu kişi sonradan kendisine karşı yapmış olduğu ve içerisinde bulunmuş olduğu davranışlarının bir sonucu olarak üzülecek ve bu durumdan bir süre sonra memnuniyetsizlik yaşayacaktır. Bu atasözünde anlatılmak istenen asıl şey ise bilmeyenin haksızlığa uğrayacağı yani kör olacağı diğer çevreye karşı hiçbir şey görmeyeceği ve sadece kendisi ile ilgilendiğidir.

İnsan tuz ekmekte olsa nimetin kıymetini bilmeli ve şükür edebilmeli nimete karşı gelinmez insanın gözü kör olur

Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur atasözünün anlamı ise, iyi olmayan, kötü, nankör kimseleri hiç kimse sevmez. Bir kişinin iyiliğini, ekmeğini yediği bir kimsenin kıymetini bilmez, bu iyiliği görmezden gelirse toplum tarafından o kişi sevilmez, sayılmaz. Mesela bir kimse bir başkasından yardım gördümü bunun kıymetini bilmeli ve bu kişiye karşılık saygısızlık yapmamalıdır.

İyilik bilmeyen yapılan iyiliğe rağmen üzerinde hakkı bulunan insana karşı nankörlüğe ve hıyanete devam eden bir insandır.