Tüzel Kişilik Nasıl Son Bulur ?

Arkadaşlar tüzel kişilik nasıl son bulur ? Açıklayarak anlatır mısınız.

Kendiliğinden son bulabilir, kanun tüzel kişiliğe son verebilir.

Tüzel kişiliğin sona ermesi iki başlık altında incelenir:

 • 1. İnfisah (Dağılma)
 • 2. Fesih (Dağıtılma) Fesih başlığı altında ise kendi arasında ikiye ayrılır: A) Kendi yetkili organ kararıyla B)Yargı kararıyla Birinci başlık İnfisah yani dağılma durumu bir karar ya da karara bağlı işlem olmadan kendiliğinden son bulma biçimidir. Bu genelde en büyük mülki amirin kararı ile gerçekleştirilir. Fesih ise her hangi bir karar üzerine gerçekleştirilen dağıtılma durumudur. Fesih iki şekilde olabilir. Bunlardan biri kendi yetkili organının kararıyla yapılandır. Örneğin bir dernek kendisini kapatma konusunda istediği zaman hak sahibidir. Derneğin genel kurulu bu karar için toplanır. Yargısal bir kararla son bulan tüzel kişilik ise mahkeme hükmü sonucu kapatılması için alınan kararlardan ibarettir. Yani bunun için Medeni Kanun hükmü gereklidir.
 • Tüzel kişilik iflas, iradi yolla, mahkeme kararıyla, organlarının ortadan kalkması gibi nedenlerle son bulur.

  Tüzel kişiliği sona erdiren infisah (dağılma) ve fesih (dağıtma) nedenleri nelerdir?

  Tüzel kişilik iki durumda sonlanır.
  1.infisah(Dağılma)
  İnfisah nedenleri kişiliğin süresinin dolası,kişiliğin amacına ulaşması,batma(borçları ödeyememe),ilk genel kurul toplantısının yapılmaması… gibi nedenlerdir.
  2.Fesih(Dağıtılma)
  Fesih tüzel kişiliğin mahkeme kararı ile sonlanması durumudur.
  Nedenleri arasında usulsüzlük yapılması,hukuk’a aykırı davranmak…gibi nedenler sayılabilir.

  2 şekilde sonlandırma olur şirketin borcunu ödeyememesi ve dağılma gibi sebeplerle olur

  {“count”:3,“titles”:["T\u00fczel ki\u015filik nas\u0131l sona erer? "]}