Ülkemiz Avrupa Birliğine tam üyelik müzakerelerine hangi yılda başlamıştır?

Ülkemiz Avrupa Birliğine tam üyelik müzakerelerine hangi yılda başlamıştır ?

Türkiye AET ile ortaklık anlaşması imzalaması ile 1987 yılında tam üyelik müzakere süreci başlamıştır.

Avrupa Birliği 1957 Roma Anlaşması sayesinde kurulan, ve giderek gelişmiş olan bir sistemdir AET Bakanlar Konseyi’nin başvuruyu kabul etmesi sürecinde, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması ile Türkiye’nin AB üyelik süreci uygun görülmüş ve başlamıştır.