Ülkemize Nakşibendi tarikatı ne zaman girmiştir? Kolları hakkında bilgi verir misiniz ?

Bilindiği üzere Nakşibendilik Türkiye’de en revaçta olan tarikatların başında gelmektedir. Bu tarikat hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

1318-1389 yıllarında Türkistan’da yaşayan Muhammed Bahaüddin tarafından kurulmuş bir tarikattır. Nakşibendi tarikatıyla ilgili bilgilere aslında Gazneliler döneminde rat geliniyor. Nakşibendilik 2 kola ayrılmıştır. Tasavvuf temsikcilerinden biri olan Yusuf Hamadan ölünce yerine Ahmet Yesevi ve Abdulhalik Gücdivanı adlı kişileri bırakıyor. Yesevilik ve Hacegan tarikatları kurulmuş oldu. Daha sonra bu iki tarikat Türkler ve Tacikler arasında yaygınlaştı. Unutulmaya yüz tutarken Bahâeddin Nakşibend tarafından Nakşibendiyye adını almıştır.