Üniversitede sınav sistemi nasıldır?

Üniversitede sınav sistemi nasıldır?

Aslında sadece 3 sınav olarak bilinsede toplamda 9 sınavdan oluşur. Quiz, Vize, Final, Ara Sınav, Yıl sonu Sınavı , Bütünleme , Tek ders , Mazeret ve staj sınavlarıdır.

ilk dönem için anlatıyorum. dönemin ortasında önce her ders için vize sınavları yapılır. vize sınavları genellikle yüzde 40ını etkiler. tabi ki her üniversite için farklı olabilir. dönem sonuna yaklaştığımızda ise final sınavları başlar. final sınavları da yüzde 60ını etkiler. ve bu şekilde aldığınız puanları hesaplayarak harf notunuzu öğrenebilirsiniz. diyelim ki, final notunuz düşük geldi ve geçerli bir not alamadınız. bunun içinde bütünleme sınavı devreye girer. bütünleme sınavında aldığınız puan transkriptine yansıyacak puan olur.

Üniversitelerde sınav sistemi bölümlere göre farklılık göstermektedir. Dönemlik olan bölümlerde birinci dönem vize final sonra bütünleme ikinci dönemde yine aynı şekilde vize final ve bütünleme olarak sınavlar yapılır. Bazı bölümlerde yaz okulu vardır yaz okuluna kalınabilir. Senelik sınav olan bölümlerde ise yarı dönemde vize sene sonunda final yapılır ve bir senelik bütün konulardan sorumlu olursunuz.

Üniversitelerde sınav sistemleri her bölüm için farklıdır. Genelde ise yarı yıl içinde bir vize ve bir final yapılır.

Özetle sınavlar vizeler ile başlar. Finallerle devam eder. Dersi geçmeyen öğrenciler için bütünleme sınavları olur. En kötü ihtimalle yaz okulu ve tek ders ile olay biter.

9 sınavdan oluşur

ÜNİVERSİTEDE SINAV SİSTEMİ NASILDIR ?

Örgün eğitim görülen üniversitelerimizde yıl boyunca toplamda 4 sınav haftasından geçiliyor .

">

4 Sınav haftası ne demek ?

Dört sınav haftası tüm yıl boyunca olan sınav haftasıdır . Bir dönem de 2 kez sınav haftasından geçeriz . İlk sınav Vize sınavı ikinci sınav ise Final sınavı olarak adlandırılır . Bu iki sınav bütün üniversitelerde kesinlikle olan sınavlardır . Quiz , ödev vs. ise üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilir . Kimi hocalar vizeye ya da final 'e ek puan olsun diye çeşitli ödevlendirmelerde bulunabilirler bunlar kendi tercihlerine kalmıştır .

">

VİZE VE FİNAL SINAVI NE DEMEK ?

Vize sınavı nedir ?

Vize sınavları yılın başında ve dönemin başlarında ilk 7 haftanın ardından 8.haftasında yapılan sınavlardır . Toplamda 9 ders alan bir öğrenci vize sınavları başladığında 8.Haftasında o 9 derse ait ayrı ayrı sınavlarına girer ve bu sınavdan aldığı notun %40 ı alınarak dönem sonu notuna işler .

Final sınavı nedir ?

Vize sınavı geçtikten belirli bir süre sonra ikinci sınav olarak final sınavları yapılır . Final sınavları vize sınavlarına nispeten daha önemlidir . Bunun sebebi ise dönem sonu notunun %60 'lık kısmını oluşturmasından kaynaklıdır .
Dönem sonu notu vize sınavının %40 ı ve final sınavının da %60 ı alınarak birleştirilmesiyle tek bir not elde edilmesiyle meydana gelir .

">

HARF NOTU NEDİR ?

Çan Sistemi Nedir ?

">

Vize ve final sınavlarının yüzdelikleri alınıp dönem sonu puanı elde edildikten sonra harf notları devreye girer . Bu harf notları :

 • AA = ( 90-100)
 • AB = (85-89)
 • BA = (80-84)
 • BB = (70-79)
 • CB = (65-69)
 • CC = (60-64)
 • DC = (55-60)
 • DD , FD , FF ise başarısız olarak geçer . DC de ise sorumlu geçme söz konusudur . Eğer dönem sonu ortalamanız 4 üzerinden 2 ve üstündeyse DC notunuz + gözükür ve dersten geçmiş olursunuz . Lakin 2 'nin altında bir genel ortalamanız var ise DC notunuz - gözükür bu da dersten kaldığınız manasına gelir . Çan sisteminde ise sınıfın genel ortalamasının başarısız olduğunu gören hocaların geçme notunu sınıfın ortalamasına göre belirlemesidir . Örneğin sınıftaki çoğu kişinin A dersindeki ortalaması 40 ise bütün öğrencilerin kalmaması için geçme notunun 55 ' in altına indirilmesidir .
 • BÜTÜNLEME SINAVI NE DEMEK ?

  Bütünleme sınavı ise yılın sonunda başarısız olarak nitelendirilen öğrencilerin dersten geçebilmeleri için bir hak tanınan sınavdır . Sınav notunu yükseltmek isteyen öğrencilerde isteklerine göre bu sınava başvurup notlarını yükseltme imkanına sahip olabilirler . Yıl sonundaki final sınavı yerine geçen bütünleme sınavı da oldukça önem arz etmektedir .

  Her dönemde akademik takvime göre vize (ilk sınav) ve final (ikinci ve son sınav) yapılmaktadır. Bunun dışında bütünleme sınavları ve tek ders sınavı da bulunmaktadır. Bütünleme ve tek ders sınavları akademik takvime göre dönem bittikten sonra yapılan sınavlardır.

  3 aşamalı bir sınav, vize final ve büt.
  Vizede, ilk sınavıni oluyorsun bu sınav sene sonu notunun yüzde kırkıni etkiliyor.
  Finalde. İkinci sınavıni oluyorsun buda yüzde altmislik kisimi.
  Vize finalin ortalaması 50 olmazsa odersten kalıyorsun. Ortalaman 50 altındaysa büt sınavı oluyor yani kurtarma sınavı gibi düşün orda da gecemezsen kalıyorsun.
  Puanlamalar harf üzerine oluyor.
  100’85 arası AA BB gibi gibi ilerliyor
  Tabi bu puanlama sistemi her üniversite de farklılık gösterebiliyor atıyorum x üniversitesinin geçme başarı puanı 60 olabiliyor vize etkisi yüzde kırk değilde 50 olabiliyor…

  üniversitede sınav sistemi vize, final, bütünleme, mazeret sınavı gibi sınavları kapsar. Fakat puanlama kısmı okuldan okula göre değişebilir. Örneğin bazı okullarda geçme notu 60 iken bir başka okulda çan sistemi vardır ve geçme notu sınıf ortalamasına göre belirlenir. Sınav sonucunda bazı derslerden 40 puan ile geçebilirken bazı derslerden 90 ile kalabilirsiniz.

  Matematik bilmiyorsanız hiç hiçsiniz resmen maalesef eğitim sistemi konusunda muzdaribim. Ezbere dayalı hep bir ezber zorlama zoraki. Severek eğitici öğretilse konu bu kadar dillere düşmez.

  2 Beğeni