"Usa" ne demek?

Merhaba arkadaşlar 'Usa" ne demekdir açıklayınız…

Usa Amerika birleşik devletlerinin ingilizce kısaltmasıdır diye biliyorum. United diye başlıyor açıklaması.

Amerika Birleşik Devletlerin’in ingilizce kısaltması USA şeklindedir. Açılımı "United States America’"dır.

USA United States of America nın kısaltmasıdır . Yani Amerika Birleşik Devletleri anlamına gelir.

Amerika Birleşik Devletlerinin İngilizce olan isminin kısaltılmış halidir. United States Of America

USA “United States of America” açılimı ve inglizce ve ulusal olarak kabul edilmiş kısaltmasıdır. Bizim tabirimizle USA “ABD” “Amerika Birleşik Devletleri” dir. Biz genelde bu ülkeye “Amerika” tabirini kullandığımızdan Amerika’nın bir birleşik devletler topluluğu olduğu ve resmi dilinin olmadığı gözümüzden ve aklımızdan kaçar. Aklımıza gelmez bile. Bir ülkeye bulundığu kıtanın ismi ile anarız :slight_smile:

USA Amerika İngilizcesi olan bir kelimedir. Yabancı dilde açılımı " United States America " dır. Türkçe açılımı " Amerika Birleşik Devletleri " dır.

United States of America’nın kısaltmasıdır, Amerika Birleşik devletleri demektir.

Usa: Amerika birleşik devletleri"nin açılımını göstermektedir.

USA açılımı Amerika Birleşik Devletleri olarak bilinir. İngilizcedeki kısaltımın açılımı ise United States America olarak biliniyor.

USA Amerika Birleşik Devletlerinin kısaltılmış halidir .

USA United States of America yani ABD Amerika bileşik devletlerinin ingilizce kısaltılmış halidir

United States of America nın kısaltılmış halidir. Her zaman USA olarak anılmaz bazen sadece Amerika olarak bahsedilir.

Usa kelimesi ingilizcedir. Açılımı; United States of America demektir ve Türkçesi; Amerika Birleşik Devletleri anlamına gelmektedir. Türkçe kodlaması ise; ABD’dir.