Utilitarizm nedir?

Utilitarizm nedir? Aciklayiniz.

Sonuç odaklı bir kuram olup faydacı bir ahlak yasasını savunur. En fazla kişinin iyiliğine yarayacak ve çoğunluk için faydalı bir eylem olarak görünürse azınlığın zarar görmesini kabul eden bir felsefi akımdır. Bu felsefi akıma göre bir eylemin faydalı olması için en çok insana en yüksek mutluluğu getirmesi gerektiği savunulur. Savunucuları Jeremy Bentham ve John Stuart Mill’dir. Bentham’ın faydacı ahlak anlayışına göre insan doğası gereği başına gelecek her türlü acıdan kaçar ve amacı mutluluğu aramaktır ve insan kendini mutlu kıldığı gibi diğer insanları mutlu kılmakla da yükümlüdür haz topluma faydası olduğu zaman insanları mutluluğa götürür. Stuart Mill’in faydacı ahlak anlayışına göre ise insan mutluluk arayışında sadece kendini düşünmemelidir başkalarının yararı arasında uyum kurmalı iyi olanın gerçekleşmesi için toplumu ve çevresini de düşünerek hareket etmelidir herkes için iyi olanı gerçekleştirmek mutluluğa götürür.

Faydacılık değil faydacı ahlakı savunurlar. Savunucuları Bentham ve Mill olarak bilinen felsefik bir akımdır. Faydacı ahlaka göre çoğunluğun faydası için azınlığın zarar görmesi mühim değildir. Mill der ki yalnız tek bir kişi için faydalı olanı değil çoğunluk için faydalı, iyi olanı yapmak gerekir. Herkes için iyi olanı yapmak mutluluğa götürür.