Uzun süre suda kaldığımızda neden sadece parmaklarımız buruşur?

Uzun süre suda kaldığımızda neden sadece parmaklarımız buruşur?

Parmak uçları en kolay ıslak nesneleri algılayabilir ve tepki gösterir, yapılan bilimsel araştırmanın bir sonucudur.

Parmak uçları ıslanınca deri altına su almaya başlar. Buna osmos olayı denilmektedir. Fakat kalın deri tabakası sebebi ile yeterli su olmadığından deri suya yer açmak için buruşarak yüzey alanını genişletir. Bazı uzmanlar tarafından bu buruşma ıslak nesneleri daha kolay kavrama konusunda bir adaptasyon olduğunu öne sürse de henüz doğruluğu ispatlanamamıştır.