Vankulu Mehmet Efendi kimdir? Eserleri nelerdir?

Vankulu Mehmet efendi kimdir? Eserleri nelerdir? Kısaca açıklayınız

Vankulu Mehmed Efendi
Osmanlı devleti zamanında yaşamış din alimi ve bir yazardır. Vankulu lakabıyla tanınan Mehmed Efendi, bazı kaynaklarda Vanî Mehmed Efendi ile karıştırılmıştır. I. Süleyman, II. Selim ve III. Murad devirlerinde yaşamıştır. Müderrislik, Rodos Müftülüğü, Manisa Müftülüğü ile Kütahya ve Medine kadılıklarında bulunmuştur. Dini bilimlerin yanında edebiyatla da ilgilenmiştir.
Eserleri:
İmam Gazali’nin Kimya-ı Saadet isimli eserinin Türkçe çevirisi.
El Cevheri’nin ‘El Şihah’ isimli eserinin tercümesi olan Vankulu Lugatı.( Bu eser, Osmanlı tarihinde ve İbrahim Müteferrika’nın matbaasında basılan ilk kitap olma özelliğini de taşımaktadır.)

image">image

_Vankulu Mehmet Efendi kimdir?_

Vankulu Mehmet Efendi, Van‘da dünyaya gelmiştir. Osmanlı Devleti döneminde hayatını sürdürmüştür. Yaşamını sürdüğü padişahlar I. Süleyman, II. Selim ve III. Murad olarak sıralanabilir. Vankulu Mehmet Efendi din alimidir. Ayrıca yazarlık da yapmıştır. Vanî Mehmed Efendi ile çokça karıştırılan bir kişiliktir. Kimya-ı Saadet isimli İmam Gazali’nin eserini Türkçe‘ye çevirmiştir. El Cevheri’nin “El Şihah” ismindeki eserine yaptığı çeviri ile kendini göstermiştir. Bu çeviri Vankulu Lügatı olarak bilinir. İbrahim Müteferrika, Osmanlı‘ya ilk kez matbaayı getiren kişiliktir ve İbrahim Müteferrika’nın bastığı ilk eser dei Vankulu Lügatı'dır. Bu özelliği ile Vankulu Lügatı, Osmanlı Döneminde basılan ilk kitap olma özelliğine sahiptir. Vankulu Mehmet Efendi, 1592 senesinde Suudi Arabistan sınırları içerisinde bulunan Medine kentinde hayata gözlerini kapatmıştır.

Vankulu Mehmed Efendi (ö.1592, Medine), Osmanlı devleti zamanında yaşamış din alimi ve yazar.
Daha ziyade Vankulu lakabıyla tanınan Mehmed Efendi, bazı kaynaklarda Vanî Mehmed Efendi ile (ö. 1685) karıştırılmıştır.[1] I. Süleyman, II. Selim ve III. Murad devirlerinde yaşamıştır. Müderrislik, Rodos ve Manisa müftülüğü ile Kütahya ve Medine kadılıklarında bulunmuştur Dini bilimlerin yanında edebiyatla da ilgilenen Mehmed Efendi, İmam Gazali’nin Kimya-ı Saadet eserini Türkçeye çevirmiştir. Ama asıl bilinen eseri El Cevheri’nin ‘El Şihah’ isimli eserinin tercümesi olan Vankulu Lugatı’dır. Bu eser, Osmanlı tarihinde ve İbrahim Müteferrika’nın matbaasında basılan ilk kitaptır.