Vasfi Mahir Kocatürk kimdir? Edebi kişiliği hakkında bilgi veriniz

Vasfi Mahir Kocatürk kimdir? Edebi kişiliği hakkında bilgi veriniz.

Vasfi Mahir Kocatürk edebiyat tarihi ve incelemeleriyle bilinmektedir. Yedi Meşalecilerden biridir. Cumhuriyet döneminde yaşamıştır. Kahramanlık konulu şiirler yazmıştır. Divan adlı dergi çıkarmıştır.
Vasfi Mahir Kocatürk’ün eserleri şunlardır:
Tunç Sesleri
Geçmiş Geceler
Bizim Türküler
Ergenekon
Türk Edebiyatı Tarihî
Şaz Şiiri Antolojisi
Türk Edebiyatı Antolojisi
Türk Nesir Antolojisi