Vasiyetname yapılabilme şartları nelerdir?

Vasiyetname yapılabilme şartları nelerdir? Bilgi veriniz?

Öncelikle aracı yada ve vekil aracılığı ile yapılamaz. Vasiyetname kişinin önemli haklarından biridir.
Vasiyetname hazırlamak için gerekli şartlar şöyledir:
1- 15 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.
2- Akıl ve mantık bakımından ayırdedebilme gücüne sahip olması gerekmektedir.