Vittorio Alfieri kimdir? Vittorio Alfieri nerede doğmuştur? Vittorio Alfieri eserleri nelerdir?

Vittorio Alfieri kimdir? Vittorio Alfieri nerede doğmuştur? Vittorio Alfieri eserleri nelerdir?

Vittorio Alfieri, İtalyan drama yazarından bir tanesidir. 1749 yılında dünyaya gelmiştir.

16 Ocak 1749 tarihinde İtalya’da dünyaya gelmiş olup, 8 Ekim 1803 tarihinde yine İtalya’da hayata gözlerini yummuştur. Drama ve oyun yazarlığı yapmıştır. Vita scritta da esso, Opere di Vittorio Alfieri da Asti (Opere di Vittorio Alfieri), Tragedie di Vittorio Alfieri da Asti, The prince and letters, Memoirs of the Life and Writings of Victor Alfieri, The Tragedies of Vittorio Alfieri: Philip. Polynices. Antigone. Virginia. Agamemnon. Orestes. Rosmunda. Octavia. Timoleon. Merope. Mary Stuart, Mirandomi in appannato specchio, Esboço do juízo final, Vita: Mein Leben, Parere sull’arte comica in Italia, Il “Fidato” Elia: e altre note alfierane, Der Fürst und die Wissenschaften, Estratti e traduzioni dalle tragedie senecane, Antologia poetica, Tragedie e scritti scelti kitaplarından bazılarıdır.

Vittorio Alfieri, 1749 yılında İtalya’da doğmuş bir yazardır. Esboço do juízo final, Tragedie e scritti scelti, Mirandomi in appannato specchio, Parere sull’arte comica in Italia, Tragedie di Vittorio Alfieri da Asti, Mary Stuart gibi pek çok eseri bulunmaktadır.

İtalyada doğmuş usta bir yazardır kendisi. Birçok eserleri bulunmaktadır.Hayatı ise Rahat ve hareketli bir gençlik geçirdi. Turin’ deki Askeri Akademi’yi bitirip asteğmen olarak orduya katıldıysa da, askeri yaşam ona çekici gelmediğinden, izin alıp Avrupa gezisine çıktı. Fransa’da incelediği Voltaire, J.J. Rousseau ve Montesquieu’nun düşüncelerinden büyük ölçüde etkilendi. 1772’de ordudan istifa edip Turin’e yerleşti. Yaşamındaki boşluğu doldurmak için klasik edebiyatı ve İtalyan şairlerini incelemeye, oyunlar yazmaya başladı. 1777 de Albany Kontesi’yle başlayan ilişkisi, 1787’de birlikte Paris’e yerleşmeleriyle sürdü. 1789 Fransız Devrimi’ni başlarda desteklediyse de, sonradan görüşleri değişti ve Fransa aleyhine yazdığı bir yergi yüzünden Paris’i terkedip Floransa’ya yerleşmek zorunda kaldı. 1803’te ölümü üzerine karısı tarafından Santa Croce Kilisesi’nde adına yaptırılan anıt Cenova’nın seçkin yapıtlarından biridir

1749’da doğan vittorio
alfieri 1803 tarihinde ölmüştür.Vittorio Alfieri esboço do juízo final, tragedie e scritti scelti, mirandomi in appannato specchio, parere sull’arte comica in Italia, tragedie di Vittorio alfieri da Asti, mary Stuart gibi vittorio alfieri’nin birçok eseri vardır.

1749 yılında doğmuştur.
Italyan drama yazarıdır.
1803 Iltalyada hayatını kaybetmiştir.
Yayınlanmış başlıca eserleri sunlardir:
Mırra
Agidee
Fliplio
Della Tirannie
Travesti di Vittorio
Opere di Vittorio
Vita Scritta da Esso
Agamennone
Maria Starda
Oreste
Alferies Tragedies
Pilinize
Merope
Rosmunde
Brito Secondo
Don Garcia
Timileone
Virginia
The Prince and letters